Активни огласи за вработување

Со цел проширување на тимот бараме мотивирана, комуникативна и весела личност, отворена за тимска работа и стекнување на нови знаења и вештини во динамично работно опкружување.