Административен асистент


Вашa одговорност

 • Организира административни, финансиски и организациски задачи при работењето
 • Прием и проследување на повици, проследување на документи
 • Изработка на понуди, авансни фактури, фактури и нивно евидентирање
 • Комуникација со клиенти и пратење на наплата
 • Воспоставување професионален однос и ориентираност кон клиентите
 • Следење и наплата на побарувањата од сите правни и физички лица за купопродажба на стоки или услуги, сервисирање како и контрола на имплементацијата на купопродажните договори
 • Водење на деловодна книга и архивирање на документи
 • Соработка со останатите сектори во фирмата (техничка поддршка, маркетинг, комерцијалисти на терен)


Ваши квалификации

 • Високо образование
 • Претходно работно искуство во администрација
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Напредни познавања на MS Office
 • Познавање на CRM систем ќе се смета за предност
 • Добри аналитички способности, уредност и одговорност
 • Возачка дозвола Б категоија ќе се смета за предност (не е задолжително)

Професионални знаења и способности

 • Одлични организациски вештини и способност за одредување приоритет
 • Самоиницијативен, снаодлив и тимски работник
 • Одлични комуникациски вештини
 • Аналитички способности, упорност и енергичност
 • Способност за градење и развивање на професионален однос со клиенти
 • Одговорно следење на компаниските правила и процедури
 • Проактивност, организираност и ориентираност кон остварување на резултати
 • Способност за работа под притисок и работа во тим
 • Лојалност, професионалност, одговорност и дисциплина

Што нудиме

Голема важност придаваме на силната волја и определеност кон резултати и учење, флексибилност, одлични комуникациски вештини и самоиницијатива во работата. 

Позицијата нуди можност за понатамошен личен и професионален развој во позитивна и динамична интернационална околина, со атрактивен пакет на приходи.

 • Култура на почит, отвореност, взаемно помагање и тимска работа
 • Продуктни обуки и обуки за развивање на продажни техники и вештини

Работното време

09:00-17:00 h.
5 работни денови во текот на неделата
40 работни часа неделно

Локација

Канцеларија 1
ул. Кленоец бр. 87, Влае
1000, Скопје


Плата

ПО ДОГОВОР !!!

По договор, во зависност од квалификациите на кандидатотБонуси согласно бонусната политика на компанијата


Краен рок за аплицирање

ОГЛАСОТ Е ЗАВРШЕН !!!

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите професионални биографии можат да ги испратат на: hr@despot.mk

Сите примени апликации ќе бидат разгледани со строга доверливост. За одредени позиции е можно да биде спроведен тест на пред-селектираните кандидати, пред да биде направено финалното интервју.

За интервју ќе бидат контактирани само кандидати кои ќе влезат во потесен избор.