Агент за малопродажба - Салон Скопје


Вашa одговорност

 • Комерцијално управување со купувачите (продажба)
 • Подготовка на понуди
 • Презентација на артиклите, познавање на материјали и состав
 • Обезбедување на навремена и соодветна асистенција на сите клиенти
 • Воспоставување професионален однос и ориентираност кон клиентите
 • Постигнување на зададените цели


Ваши квалификации

 • Минимум завршено Средно Образование (Високо Образование ќе се смета за предност)
 • Искуство во слични работни места е приоритет
 • Основно познавање на англиски јазик
 • Напредни познавања на MS Office
 • Познавање на CRM систем ќе се смета за предност
 • Возачка дозвола Б категоија ќе се смета за предност

Професионални знаења и способности

 • Изразени комуникациски и презентациски вештини
 • Способност за градење и развивање на професионален однос со клиенти
 • Целовитост и посветеност при извршувањето на секојдневните работни задачи
 • Одговорно следење на компаниските правила и процедури
 • Проактивност, организираност и ориентираност кон остварување на резултати
 • Способност за работа под притисок и работа во тим
 • Лојалност, професионалност, одговорност и дисциплина

Што нудиме

Голема важност придаваме на силната волја и определеност кон резултати и учење, флексибилност, одлични комуникациски вештини и самоиницијатива во работата. 

 • Култура на почит, отвореност, взаемно помагање и тимска работа
 • Продуктни обуки и обуки за развивање на продажни техники и вештини
 • Тим билдинг активности
 • Плата и бонуси кои зависат од успешноста
 • Пакет на бенефиции
 • Инсентив програми и квартални награди за најуспешните

Работното време

09:00-15:00 h. или 14:00-20:00 h.
2 смени
6 работни денови во текот на неделата
32-36 работни часа неделно

Локација

Изложбен Салон Скопје
ул. Орце Николов бр. 186, Карпош 2
1000, Скопје


Плата

ПО ДОГОВОР !!!

По договор, во зависност од квалификациите на кандидатотБонуси согласно бонусната политика на компанијата


Краен рок за аплицирање

ОГЛАСОТ Е ЗАВРШЕН !!!

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите професионални биографии можат да ги испратат на: hr@despot.mk

Сите примени апликации ќе бидат разгледани со строга доверливост. За одредени позиции е можно да биде спроведен тест на пред-селектираните кандидати, пред да биде направено финалното интервју.

За интервју ќе бидат контактирани само кандидати кои ќе влезат во потесен избор.