Дистрибутер - Реон Скопје


Вашa одговорност

 • Издавање и сортирање на роба
 • Подигнување на робата од магацин
 • Изработка на испратници
 • Изработка на патни налози
 • Достава на робата до локација, краен клиент
 • Брза и квалитетна работа
 • Запазување на предходни дефинирани рокови
 • Координација со останатите сектори во фирмата


Ваши квалификации

 • Искуство во слични работни места е приоритет
 • Познавање на работа со компјутери
 • Возачка дозвола – Б категорија

Професионални знаења и способности

 • Целовитост и посветеност при извршувањето на секојдневните работни задачи
 • Одговорно следење на компаниските правила и процедури
 • Способност за работа под притисок и работа во тим
 • Лојалност, професионалност, одговорност и дисциплина

Што нудиме

Голема важност придаваме на силната волја и определеност кон резултати и учење, флексибилност, одлични комуникациски вештини и самоиницијатива во работата. 

 • Култура на почит, отвореност, взаемно помагање и тимска работа
 • Плата и бонуси кои зависат од успешноста
 • Инсентив програми и квартални награди за најуспешните

Работното време

08:00-16:00 h.
5 работни денови во текот на неделата
40 работни часа неделно

Локација

Магацини Скопје
Триангла, Маџари
1000, Скопје


Плата

ПО ДОГОВОР !!!

По договор, во зависност од квалификациите на кандидатотБонуси согласно бонусната политика на компанијата


Краен рок за аплицирање

2022 год.

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите професионални биографии можат да ги испратат на: hr@despot.mk

За интервју ќе бидат контактирани само кандидати кои ќе влезат во потесен избор.